SẢN PHẨM HAPPY LADY

1150 lượt đánh giá tốt
0 lượt đánh giá không tốt
Tên:
Email:
Số điện thoại:
(9.97) Chất lượng tốt (x3) :

(9.95) Giá cả (x2) :

(9.95) Thông tin về hàng hóa :

(9.95) Mẫu mã, phương thức phục vụ :

(9.95) Kênh phân phối và dịch vụ hậu mãi :

(9.94) Độc đáo, thân thiện môi trường, có tính xã hội cao :

 

GÓI SẢN PHẨM “HAPPY LADY”

Happy Lady là Gói sản phẩm kết hợp Tiền gửi tiết kiệm, Tiền vay, Tài khoản thanh toán, Gói Tài khoản tối ưu, Gói Combo và Thẻ tín dụng Happy Lady.

Stt

Khoản mục

Quy định

1

Đối tượng KH

 • Khách hàng cá nhân là phụ nữ

2

Đặc tính Gói sản phẩm

 • Khách hàng nữ khi sử dụng sản phẩm tiền gửi và/hoặc tiền vay sẽ được hưởng các chính sách đặc quyền về tiền gửi, tiền vay dành riêng cho khách hàng. Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm Gói Combo, Gói Tài khoản Tối ưu và Thẻ tín dụng do Nam A Bank phát hành thì sẽ được hưởng các ưu đãi tương ứng với sản phẩm khách hàng sử dụng.

3

Sản phẩm áp dụng

 • Tiết kiệm
 • Cho vay
 • Tài khoản thanh toán
 • Gói Combo và Gói tài khoản tối ưu
 • Thẻ tín dụng Nam A Bank JCB Platinum (Dòng thẻ tín dụng Happy Lady)

4

Điều kiện áp dụng

 • KH tham gia Gói sản phẩm, tùy theo sản phẩm KH sử dụng sẽ quy định theo 4 Gói đặc quyền:
 • Gói 1 - Năng động
 • Gói 2 - Hiện đại
 • Gói 3 - Thành công
 • Gói 4 - Hạnh phúc

Quy định theo các Gói đặc quyền, cụ thể như sau:

Khoản mục

Gói 1-

NĂNG ĐỘNG

Gói 2-

HIỆN ĐẠI

Gói 3-

THÀNH CÔNG

Gói 4-

 HẠNH PHÚC

Tiền gửi

 • Tổng số dư tiền gửi từ 100 triệu < 500 triệu đồng; và
 • Tài khoản thanh toán
 • Tổng số dư tiền gửi từ 500 triệu < 01 tỷ đồng; và
 • Tài khoản thanh toán
 • Tổng số dư tiền gửi từ 1 tỷ < 02 tỷ đồng; và
 • Tài khoản thanh toán
 • Tổng số dư tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên; và
 • Tài khoản thanh toán

Tiền vay

 • Dư nợ từ 300 triệu < 800 triệu đồng; và
 • Tài khoản thanh toán; và
 • Đang sử dụng thẻ tín dụng hoặc sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.
 • Dư nợ từ 800 triệu < 1,5 tỷ đồng; và
 • Tài khoản thanh toán; và
 • Đang sử dụng đồng thời thẻ tín dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.
 • Dư nợ từ 1,5 tỷ < 03 tỷ đồng; và
 • Tài khoản thanh toán; và
 • Đang sử dụng đồng thời thẻ tín dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.
 • Dư nợ từ 03 tỷ đồng trở lên; và
 • Tài khoản thanh toán; và
 • Đang sử dụng đồng thời thẻ tín dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.
 • Đối với khách hàng nữ là lãnh đạo của doanh nghiệp
 • Trường hợp xét KH theo chính sách ưu đãi của tiền gửi, KH được mặc định áp dụng theo Gói đặc quyền 4 – Hạnh phúc.
 • Trường hợp xét KH theo chính sách ưu đãi của tiền vay, KH thỏa điều kiện theo Gói đặc quyền nào thì áp dụng theo Gói đặc quyền tương ứng.

5

Chính sách ưu đãi

 • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường.
 • Khách hàng được miễn phí duy trì số dư trên TKTT.
 • Được phát hành miễn phí thẻ ghi nợ quốc tế Happy Lady dành riêng cho phụ nữ.
 • Ưu đãi giảm lãi suất cho vay

GÓI 1 –

NĂNG ĐỘNG

GÓI 2 –

HIỆN ĐẠI

GÓI 3 –

THÀNH CÔNG

GÓI 4 –

HẠNH PHÚC

Tối đa 0.3%/năm

Tối đa 0.5%/năm

Tối đa 0.8%/năm

Tối đa 1.0%/năm

Đối với khách hàng hiện hữu: ưu đãi áp dụng trong 03 tháng đầu tiên.

Đối với khách hàng mới: ưu đãi áp dụng trong 06 tháng đầu tiên.

 • Miễn phí dịch vụ:

KHOẢN MỤC

GÓI 1 –

NĂNG ĐỘNG

GÓI 2 –

HIỆN ĐẠI

GÓI 3 –

THÀNH CÔNG

GÓI 4 –

HẠNH PHÚC

Ưu đãi Gói combo

 • Miễn phí 1 tháng đầu phí sử dụng Gói Combo
 • Miễn phí 2 tháng đầu phí sử dụng gói Combo
 • Miễn phí 3 tháng đầu phí sử dụng gói Combo
 • Miễn phí 4 tháng đầu phí sử dụng gói Combo

Ưu đãi Gói Tài khoản tối ưu

 • Miễn phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên (nếu có).
 • Miễn phí duy trì SDBQmin tháng đầu tiên (nếu có).
 • Miễn phí duy trì SDBQmin 02 tháng đầu tiên (nếu có).
 • Miễn phí duy trì SDBQmin 03 tháng đầu tiên. (nếu có).
 • Miễn phí thường niên 3 năm đầu Thẻ tín dụng Nam A Bank JCB Platinum.
 • Miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay hạng thương gia tại các quốc gia trên thế giới.
 • Hàng ngàn ưu đãi giảm giá lên đến 50% các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, du lịch….

6

Văn bản tham chiếu