SẢN PHẨM TIẾT KIỆM LỢI ÍCH NHÂN ĐÔI

1163 lượt đánh giá tốt
0 lượt đánh giá không tốt
Tên:
Email:
Số điện thoại:
(9.90) Chất lượng tốt (x3) :

(9.91) Giá cả (x2) :

(9.91) Thông tin về hàng hóa :

(9.91) Mẫu mã, phương thức phục vụ :

(9.89) Kênh phân phối và dịch vụ hậu mãi :

(9.91) Độc đáo, thân thiện môi trường, có tính xã hội cao :

 

SẢN PHẨM TIẾT KIỆM LỢI ÍCH NHÂN ĐÔI

Stt

Khoản mục

Quy định

1

Đối tượng KH

 • Cá nhân là công dân Việt Nam.

2

Hình thức gửi

 • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

3

Loại tiền gửi

 • Đồng Việt Nam

4

Số tiền gửi tối thiểu

 • 20.000.000 đồng

5

Phương thức trả lãi

 • Lãi trả cuối kỳ
 • Lãi trả hàng tháng

6

Kỳ hạn gửi

 • 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng

7

Lãi suất, phí

 • Lãi suất: Áp dụng theo lãi suất sản phẩm Tiết kiệm Lợi Ích Nhân Đôi do Tổng Giám đốc ban hành trong từng thời kỳ.
 • Phí: Theo quy định hiện hành của Nam A Bank trong từng thời kỳ.

8

Tiện ích sản phẩm

 • Lãi suất vượt trội: lãi suất tự động điều chỉnh 06 tháng/lần theo nhóm ngày mở STK:
 • Nếu lãi suất sản phẩm tăng so với lãi suất tại thời điểm mở STK/lãi suất của kỳ điều chỉnh gần nhất: Hệ thống điều chỉnh tăng theo lãi suất niêm yết.
 • Nếu lãi suất sản phẩm bằng hoặc giảm so với lãi suất tại thời điểm mở STK/lãi suất của kỳ điều chỉnh gần nhất: Hệ thống giữ nguyên lãi suất ghi trên STK hoặc lãi suất của kỳ điều chỉnh gần nhất.
 • Được sử dụng STK để vay cầm cố với lãi suất vay cầm cố bằng lãi suất STK khi KH thỏa điều kiện:
 • Thời gian thực gửi ≥ 12 tháng (đối với STK kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng).
 • Thời gian thực gửi ≥ 18 tháng (đối với STK kỳ hạn 36 tháng).

9

Văn bản tham chiếu